Prof Dr Verica Mrvić

Proizvodi kompanije Dr Vet Group su rezultat višegodišnjeg stručnog, eksperimentalnog, odgajivačkog i izlagačkog rada, pa se na osnovu toga odlikuju nekim specifičnostima.

Sugestije koje smo dali ovom ambicioznom timu su se pokazale kao dobre, jer su oni uz svoje znanje i zapažanja stečena u višegodišnjoj praksi napravili odlične proizvode. Dobar deo razvoja proizvoda vršen je u saradnji sa Fakultetom Veterinarske medicine, Katedrom za ishranu i botaniku i našim kolegama profesorima. Takođe, dobili su stručne savete i urađene su potrebne laboratorijske analize za neke proizvode u Naučnom institutu za veterinarstvo “Novi Sad”. Uz to imaju stalan kontakt i saradnju sa kolegama veterinarima iz kliničke prakse. Od kojih dobijaju povratne informacije iz veterinarskih ambulanti koje čine veoma bitan segment daljeg razvoja proizvoda.

Odabir sastojaka u proizvodima govori nam da je obuhvaćena podrška velikom broju metaboličkih procesa u organizmu. Nivo sastojaka koji su uključeni u proizvode su, na osnovu najnovijih istraživanja, preporuka vodećih istraživačkih centara, što je preduslov da će se njihovom upotrebom vrlo brzo doći do željenih rezultata.

Sam razvoj je tekao redovnim koracima i to: analiza sastava i normiranje vrednosti sastojaka, eksperimentalna proizvodnja, kontrola i analiza proizvoda, primena proizvoda na psima i mačkama u sopstvenim uzgoju, kao i u odgajivačnicama vlasnika odabranih rasa pasa i mačaka. Naime, sami uzorci su praćeni na velikom broju pasa i mačaka različitih rasa, polova i starosnih kategorija, dužina i kvaliteta dlake, kod pasa i mačaka sa patološkim promenama na koži, dlaci, kao i sa deformacijama kostiju. U zavisnosti od zdravstvenog statusa životinja, vlasnici su se javljali u različitom periodu sa svojim zapažanjima i pozitivnim komentarima.

Stresne situacije, promene ambijenta, naporan rad, samo su neki od spoljnih faktora koji nam ukazuju da je upotreba ovakvih proizvoda neophodna.

Postoperativne traume kao i period oporavka su situacije u kojima ovakvi proizvodi mogu samo da ubrzaju i poboljšaju oporavak. 

Visoka stručnost, kao i odgovornost prema psima i mačkama doveli su do toga da se ovakvi proizvodi nađu na policama. Sa aspekta struke može se slobodno reći da je obuhvaćena jedna jako široka tematika, ali i da se na nju veoma profesionalno odgovorilo. Svakako će se u budućnosti raditi na razvoju novih proizvoda i zato treba podržati entuzijazam i volju ovog tima.