Prof Dr Verica Mrvić

Proizvodi kompanije Dr Vet Group su rezultat višegodišnjeg stručnog, eksperimentalnog, odgajivačkog i izlagačkog rada, pa se na osnovu toga odlikuju nekim specifičnostima i karakteristikama.

Dobar deo razvoja proizvoda vršen je u saradnji sa Fakultetom Veterinarske medicine, prvenstveno sa Katedrom za ishranu i botaniku. Sugestije koje smo dali ovom mladom, ambicioznom timu su se pokazale kao dobre, jer su oni uz svoje znanje i zapažanja stečena u višegodišnjoj praksi napravili odlične proizvode.

Sam odabir sastojaka u proizvodima govori nam da je obuhvaćena podrška velikom broju metaboličkih procesa u organizmu. Nivo sastojaka koji su uključeni u proizvode su, na osnovu najnovijih istraživanja, preporuka vodećih istraživačkih centara, što je preduslov da će se njihovom upotrebom vrlo brzo doći do željenih rezultata.

Sam razvoj je tekao redovnim koracima i to: analiza sastava i normiranje vrednosti sastojaka, eksperimentalna proizvodnja, kontrola i analiza proizvoda, primena proizvoda na psima i mačkama u sopstvenim uzgoju, kao i u odgajivačnicama vlasnika odabranih rasa pasa i mačaka. Naime, sami uzorci su praćeni na velikom broju pasa i mačaka različitih rasa, polova i starosnih kategorija, dužina i kvaliteta dlake, kod pasa i mačaka sa patološkim promenama na koži, dlaci, kao i sa deformacijama kostiju. U zavisnosti od zdravstvenog statusa životinja, vlasnici su se javljali u različitom periodu sa svojim zapažanjima i pozitivnim komentarima.

Proizvodi su dodaci ishrani koji bi trebalo da upotpune obrok životinje, a ne da budu osnovni izvor pomenutih materija u sastavu. Odgajivači koriste različite tipove hrane (vlažna, polusuva, suva), a često i sami pripremaju hranu – na osnovu toga se javlja potreba za ovakvim proizvodima. Stresne situacije, promene ambijenta, naporan rad – samo su neki od spoljnih faktora koji nam ukazuju da je upotreba ovakvih proizvoda neophodna.

Postoperativne traume kao i period oporavka su situacije u kojima ovakvi proizvodi mogu samo da ubrzaju i poboljšaju oporavak.

 

Kalcivet – kako mu i samo ime kaže je proizvod koji se prvenstveno sastoji od sirovina na bazi kalcijuma, visoko je usvojiv i kompleksan proizvod. Prvenstvena namena Kalciveta je da optimalnim odnosom kalcijuma i fosfora omogući pravilan rast i razvoj skeletnog sistema mladim psima i mačkama, a u isto vreme da kod kuja i mačka koje doje spreči pražnjenje depoa ovih minerala. Psi i mačke koji su imali prelom kostiju, dobijali su u oglednom periodu ovaj preparat i primećeno je da su životinje za relativno kratak period uspele da prevaziđu pomenuti problem. Naime, proces zarastanja kostiju se ovakvim preparatom ubrzava, životinje ga rado kozumiraju i na taj način doprinose oporavku. U preparatu je primetno prisustvo lizina i metonina, amino kiselina koje su direktno uključene u metabolizam rasta i rada mišića i stvaranju karnitina. Aminokiseline utiču na zarastanje kostiju, na njihov rast i razvoj, kao i na porast i razvoj mišića.. Samo prisustvo vitamina (ukupno 13) pokazuje želju da se ovim preparatom potpomogne poboljšanju drugih metabolitičkih funkcija (metabolizam šećera, masti), a ne samo funkciji koštanog sistema. Naime, životinje u postoperativnom ili posttraumatskom stanju imaju smanjenu konzumaciju hrane, pa tako unose manje količine pomenutih vitamina. Pomoć koju psi i mačke dobijaju ovim praparatom nije nimalo zanemarljiva. Minerali uključeni u Kalcivet (ukupno 8) su najčešće katalizatori i aktivatori pomenutih procesa, pa je njihovo prisustvo od velikog značaja. Naime Mg i Mn su direktno uključeni u proces mineralizacije i razvoja koštanog sistema. Ostali Minerali su uključeni u metabolizmu masti, šećera kao i konvertovanja aminokiselina. Sa aspekta struke, ovo ranije pomenuto, nam govori da se radi o jednom kompleksnom proizvodu, u čijem stvaranju se vodilo računa prvenstveno o primarnom efektu preparata, ali takođe i o pratećim pozitivnim efektima. S obzirom da su metabolički procesi u organizmu tesno povezani i isprepletani za razvoj ovakvog proizvoda je potrošeno dosta analitičkog rada, studija i proba.

 

Multivet se svakako svrstava u proizvode neophodne u ishrani svih kategorija i uzrasta pasa i mačaka. Po sastavu to je skup od 12 vitamina, 8 minerala, taurina i omega 3 kiselina. Vrlo često hrana koju dajemo našim ljubimcima ne zadovoljava u potpunosti dnevne potrebe za pomenutim mineralima i vitamina pa je neophodno da se ovakav proizvod uključi u ishranu. Psima koji su podvrgnuti pojačanim fizičkim aktivnostima, kao i lovačkim psima, neophodno je da se pored visoko svarljive hrane daje i ovakav preparat. Visoke doze vitamina i minerala su samo odraz pristupa proizvođača da se na adekvatan način regulišu zalihe ovih materija u organizmu. Preciznim analizama došlo se do dnevnih preventivnih i terapijskih doza za pse i mačke. Dodatak taurina u ovom proizvodu govori da se dosta vodilo računa i o zdravlju mačaka. Naime taurin je  kod mačaka esencijalna aminokiselina i uključena je u niz metaboličkih procesa. S obzirom da ga mačke ne mogu sintetisati, neophodno ga je unositi kroz hranu. Ovaj preparat svakako je olakšanje vlasnicima mačaka koji sami pripremaju hranu svojim mačkama ili koriste hranu različitih proizvođača. Nedostatak ove aminokiseline utiče negativno na reprodukciju mačaka, rad srčanog mišića i ubrzava starenje. Korišćenjem ovog preparata kod odraslih mačaka koje su dobijale hranu pripremanu u kućnim uslovima nisu primećeni pomenuti problemi i na osnovu toga je ovaj dodatak ostao kao neophodan sastojak Multiveta. Omega 3 kiseline su svakako neophodan sastojak u ishrani svih sisara, a ne samo pasa i mačaka. Niz metaboličkih funkcija u organizmu u kojima učestvuju ove kiseline je bio preduslov da se uključe u preparat. Smanjenje krvnog pritiska, smanjenje upalnih procesa i stvaranje tkivnih hormona su samo neke od funkcija ovih kiselina.

 

Dermavet je usko specijalizovan proizvod koji deluje na zdravlje kože i dlake. Problemi sa dlakom i kožom koji se javljaju su najčešće alergijske prirode, zatim posledica nedostatka nekih sastojaka u hrani kao i klimatskih uticaja i promena. Izložbeni psi su u periodu izlaganja na izložbama podvrgnuti posebnim tretmanima, kako po pitanju izgleda tako i po pitanju zdravlja dlake. Omega 3 kiseline su uključene da bi se smanjile upalne reakcije kože, koje iritiraju pse i mačke. Takve životinje češanjem sebi nanose povrede i utiču na pojavu dermatita. Biotin (Vitamin H) je uključen na skoro terapijsku dozu kako bi se pomoglo u očuvanju kvaliteta i sjaja dlake. Ovaj vitamin učestvuje u metabolimu masti i šećera, ali je veoma nepostojan u prirodi. Mnogi agensi utiču na njegovu razgradnju pa ga je veoma teško čuvati i svakodnevno obezbeđivati. Ovaj preparat omogućava nesmetano obezbeđivanje organizma Biotinom, pa se preporučuje njegovo korišćenje i kod pasa koji se hrane hranom različitih proizvođača, kao i hranom pripremljenom u kućnim uslovima.

 

Vitamini B kompleksa imaju prvenstvenu ulogu u obezbeđivanju sjaja dlake, kao i njene teksture. Visoke doze cinka (neorganskog i helatnog) imaju prvenstvenu ulogu u poboljšanju procesa keratinizacije, kao i u očuvanju celovitosti i zdravlja kože.

 

U oglednom periodu, ovaj proizvod je davan psima različitih rasa, dužina dlake, različitih težina i za relativno kratak period počeo je da ispoljava pozitivne efekte. Naime svrab i upale su zaustavljani u relativno kratkom periodu, dok je ponovni rast i razvoj dlačnog pokrivača vrlo brzo pokrenut. Rase pasa koje su podložne alergijama veoma su pozitivno reagovale na ovaj preparat, što nam je i bio prvenstveni cilj kod proizvodnje i razvoja Dermaveta.

 

Visoka stručnost, kao i odgovornost prema psima i mačkama doveli su do toga da se ovakvo nešto nađe na policama. Sa aspeka struke može se slobodno reći da je obuhvaćena jedna jako široka tematika, ali i da se na nju veoma profesionalno odgovorilo. Svakako će se u budućnosti raditi na razvoju novih proizvoda i zato treba podržati entuzijazam i volju ovog mladog tima.

 

Pin It on Pinterest

Share This