VETERINÁRNÍ LÉKAŘSKÁ FAKULTA v BELGRADĚ a DR VET Group

SMLOUVA o spolupráci 

Odstavec 1
Tato smlouva je dohodnuta mezi Fakultou veterinárního lékařství v Bělehradě (v další části FACULTY) a společností „Dr VET Group“ z Bělehradu (dále jen „Společnost“) o spolupráci při řešení problémů využití průmyslově vyrábené potraviny pro kočky a psy.

Odstavec 2
Fakulta realizuje spolupráci s relibálními službami společnosti prostřednictvím Ústavu výživy a botaniky a prof. Dr. Dragan Safer. 

Odstavec 3 
Předmětem této smlouvy je plnění povinností fakulty takto: 

– prostřednictvím odborného partnerství provést chemickou analýzu vitaminových a minerálních premixů pro kočky a psy v souladu se srbskými právními předpisy
– testovat produkty společnosti ve spolupráci s odborníky
– přenést vědecké poznatky v oblasti výživy na odborníky společnosti a podílet se na zlepšování vitaminových a minerálních premixů pro výrobu koček a potravin
– každoročně kontrolovat kvalitu produktů společnosti v souladu s platnými pravidly o kvalitě kočičích a psích potravin a o dekleraci, která bude zdůrazňovat stejná prohlášení
– podílet se na odstranění poruch zdraví zvířat vzniklých v důsledku používání produktů společnosti, ale nejprve na klaryfiyngových matematických poruchách
– podílet se na dalších sektorech výroby psů a koček a při případných potížích v oblasti řešení problémů.

Odstavec 4
Společnost je prostřednictvím této smlouvy povinna:
– umožnit odborníkům společnosti účastnit se s odborníky z fakulty při provádění úkolů podle odstavce 4 této smlouvy
– umožnit realizaci doporučení odborníků fakulty a závěry odborníků fakulty a firem.

Odstavec 5
Fakulta provede chemickou analýzu vitaminových a minerálních premixů pro kočky a psy v souladu se srbskými právními předpisy nejméně čtyřikrát ročně pro každý produkt, který společnost zaplatí v souladu s aktuálně platnými cenami minimalizovanými na 20%

Odstavec 6
Spolupráce na této smlouvě probíhá od 01.01.2018. do 31. prosince 2018.

Odstavec 7
V soudním řízení oba smluvní partneři uznávají pravomoc obecného soudu.

Odstavec 8
Smlouva je uzavřena v šesti stejných příkladech a každý dodavatel má tři kopie.

Pin It on Pinterest

Share This